Svenska

Pulahdus, vinterbad i Esbo!

Föreningen Pulahdus grundades 1998. Syftet är att främja vinterbadandet och genom detta höja fysiska välbefinnandet och hälsan hos medlemmarna. Pulahdus vill också verka för att befästa vinterbadandet som en livslång hobby och en livsstil.

Hur blir man medlem i Pulahdus?

Du  kan söka om medlemskap genom att fylla i medlemsansökan. Ansökningsavgiften är 15 euro och årsavgiften 15 euro.

Medlemskapet aktiveras då avgifterna är betalda (30 euro). Du får ett meddelande per e-post då din ansökan behandlats. Ansökningar behandlas en gång per månad.

Ansökningsavgiften och den första årsavgiften faktureras via e-post inom en månad från det att ansökan gjorts. Därefter faktureras årsavgiften varje år inom mars månad.

Årsavgiften är bunden till kalenderåret.

Observera att Pulahdus inte försäkrar sina medlemmar mot olyckor. Varje medlem ansvarar själv för detta.

Om du har frågor kontakta oss: sihteeri@pulahdus.fi